آخرين اخبار
منبع : جهان نیوز - 25 مورداوضاع برزخی جریان اصلاحات

اصلاح‌طلبان هنوز بر سر حمايت از يکي از نامزدها يا تحريم آن به نتيجه نرسيده‌اند.
با فرض حضور در انتخابات نيز، طيف‌هاي مختلف اصلاح‌طلب بر سر حمايت از عارف يا روحاني اختلاف‌نظر جدي دارند و اين در حالي است که روحاني و عارف نيز اصرار دارند تا پايان رقابت در صحنه انتخابات بمانند.