آخرين اخبار
منبع : روزنامه آرمان - 103 مورد

ورود زودهنگام به انتخابات مجلس دهم

در حال حاضر میان گروه های سیاسی خیزهایی برای انتخابات مجلس دهم مشاهده می شود اما واقعیت آن است که ورود به انتخاباتی که در بهمن ماه 94 قرار است برگزار شود، به دلیل آنکه زیر ساخت های جامعه مدنی مثل انجمن ها واتحادیه های صنفی سندیکاها و نهایتا احزاب شکل واقعی وتاثیرگذار ندارند بسیار زودهنگام است و از این رو نمی توان با قطعیت و برنامه ریزی شده در این رابطه صحبت کرد.

علی مطهری گزینه اصلاح‌طلبان برای انتخابات مجلس است

اگرچه علی مطهری به گفته خود با اصلاح‌طلبان در مواضع فرهنگی اختلاف‌نظر زیادی دارد؛ اما فاکتورهایی دارد که اصلاح‌طلبان هرگز نمی‌توانند از آن گذر کنند.

زنان و انتخابات مجلس

سهيلا جلودارزاده*


نوسازي سیاسی با این سه‌ نفر

پر بيراه نيست كه دوستي و رفاقت كليد حل بسياري از مشكلات در جامعه ايراني است و براي نزديكي طيف‌ها و گروه‌هاي سياسي كه نقش مهمي در آرامش سياسي كشور دارد، بايد راهكاري انديشيد و انكار نكرد كه اين نزديكي نياز به يك ميانجي خبره دارد.