آخرين اخبار
منبع : روزنامه قانون - 7 مورد

مطهری: هاشمی چوب رفتار گذشته‌اش را می‌خورد

نماینده مردم تهران:
برخی مسئولان از جمله یکی از کاندیداهای تأیید شده توجیه امنیتی برای رد صلاحیت هاشمی به شورای نگهبان القاء کردند.
 هاشمی تایید می شد، همه زحمات 4 ساله افراطی‌ها برای حذف او به عنوان رأس فتنه برباد می‌رفت.
من امروز توصیه‌ای به آقای جلیلی دارم و آن این است که شما که از جهاد اصغر سربلند بیرون آمده‌اید خوب است که در جهاد اکبر هم سرافراز باشید. شما خود بهتر از هرکس دیگری می‌دانید که تجربه کافی و صلاحیت لازم برای ریاست جمهوری را ندارید.خواب وحد‌ت با مهند‌س باهنر!

آيد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ين سيارسريع