آخرين اخبار
منبع : سایت انتخابات ایران - 1 مورد

موسی الرضا متولی

كانديداي مجلس
استان : خراسان رضوی
شهر : سبزوار
شعار انتخاباتي : جامعه برای پیشرفت اقتصاد اجتماعی