آخرين اخبار
منبع : شبکه خبر - 2 مورد

برنامه نامزدها در رسانه ملی؛ دوشنبه 25 اردیبهشت

 در فاصله چهار روز مانده به برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، تبلیغات نامزدها در رسانه ملی امروز دوشنبه 25 اردیبهشت 96 نیز ادامه می یابد.