آخرين اخبار
منبع : شرق - 21 مورد
چه كساني به شورا بروند يا نروند؟

شوراها در چهار دوره گذشته تا امروز تحولات زیادی را در درون و بیرون خود شاهد بوده و ایجاد کرده‌اند؛ تحولاتی که عموما در همان شروع کار یا در ادامه منشأ تحول و انتخابی مفید و مؤثر بوده‌اند