آخرين اخبار
منبع : قانون - 3 مورد

شخص محوري یعنی «د‌يكتاتوري» / افراد با برنامه‌هایشان رقابت کنند

شخصي نگاه كردن چه با مارك و نقاب شاهنشاهي و استبدادي و ديني و چه با مارك دموكراسي مردود است؛ چون جامعه ما قطبي نيست‌، اگر حضور حداكثري را مي‌خواهيم بايد اجازه ورود كانديداهاي متكثر داده شود. ما صفر و يك سياسي و اقتصادي نيستيم. جامعه طيفي هستيم و در اين جامعه جريانات سياسي متنوعي وجود دارد.