آخرين اخبار
كد خبر : ۳۷۰۵۲
زمان ارسال :‌ ۳:۴۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
چاپ خبر
دسته بندي : آخرین اخبار
تعداد نظرات : 0

اسامی نامزدهای انتخابات تهران و اقلیت‌های دینی برای مجلس یازدهم

 اسامی نامزدهای انتخابات تهران و اقلیت‌های دینی برای مجلس یازدهم

اسامی نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تهران از سوی فرمانداری اعلام شد.

فرمانداری تهران اسامی نامزدهای  یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در تهران و همچنین اسلامی  و همچنین نامزدهای انتخاباتی اقلیت‌های دینی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی را با انتشار  بر روی سایت فرمانداری تهران اعلام کرد.

برای مشاهده اسامی نامزدهای  یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در تهران، اینجا  کلیک کنید.

نامزدهای انتخاباتی اقلیت‌های دینی مسیحیان آشوری و کلدانی  برای انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز در اینجا قابل مشاهده است.

بر اساس این اعلام اسامی نامزدهای حوزه انتخابیه مسیحیان ارمنی شمال ایران در اینجا قابل روئیت است.

برای مشاهده اسامی نامزدهای حوزه انتخابیه کلیمیان نیز  در اینجا کلیک کنید.

در اجرای ماده 36 آیین نامه اجرایی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن بدین وسیله اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی این حوزه انتخابیه را به شرح زیر اعلام می‌دارد.

1- آقای احمد آبانگاه فرزند عبداله کد نامزد 1124

2- آقای ابوالحسن ابراهیمی فرزند عبدالحسین کد نامزد 1128

3- آقای اسمعیل ابراهیمی فرزند حسین کد نامزد 1129

4- آقای رحمت ابراهیمی فرزند عیسی مشهور به دکتر ابراهیمی کد نامزد 1146

5- آقای سجاد ابراهیمی فرزند علی مشهور به- کد نامزد 1147

6- آقای علی ابراهیمی فرزند عباس کد نامزد 1148

7- آقای مجتبی ابراهیمی فرزند ولی الله کد نامزد 1154

8- آقای محمد ابراهیمی فرزند لطفعلی مشهور به- کد نامزد 1156

9- آقای محمدنبی ابراهیمی فرزند حجت اله کد نامزد 1157

10- آقای ناصر ابراهیمی فرزند غلامعلی کد نامزد 1161

11- آقای هابیل ابراهیمی فرزند سیاب کد نامزد 1162

12- خانم مریم ابراهیمی خامنه فرزند بهروز کد نامزد 1164

13- آقای احمد ابریشمی فرزند حمید کد نامزد 1169

14- آقای سیدمحمدجواد ابطحی فرزند سید نعمت اله مشهور به سید جواد- حاج آقا جواد- پسر حاج آقا نعمت کد نامزد 1172

15- آقای مرتضی ابن علی پور فرزند حاصل کد نامزد 1174

16- آقای اسدالله آب نیکی فرزند حسن کد نامزد 1175

17- آقای کاظم ابوالحسن فرزند غلامرضا کد نامزد 1176

18- خانم زهرا ابوالحسنی فرزند محمود مشهور به زهرا ابوالحسنی کد نامزد 1178

19- آقای سعید ابوالحسنی ثمرین فرزند صبرعلی مشهور به ندارم کد نامزد 1181

20- آقای محمدامین ابوالحسنی چیمه فرزند اسماعیل کد نامزد 1182

21- آقای مهدی ابوطالبی فرزند محمداسمعیل کد نامزد 1186

22- آقای وحید ابوطالبی فرزند علی اکبر کد نامزد 1187

23- آقای سلیمان ابید فرزند عبداله مشهور به-- کد نامزد 1194

24- آقای محمد اثنی عشری نائینی فرزند حسن کد نامزد 1198

25- خانم زهره سادات لاجوردی فرزند سید اسداله کد نامزد 1212

26- آقای سعید آجورلو فرزند محمد کد نامزد 1215

27- آقای مصطفی احترامی فرزند احد کد نامزد 1216

28- آقای احسان احدمطلقی فرزند حسینقلی کد نامزد 1218

29- آقای محمدسعید احدیان فرزند رضا کد نامزد 1219

30- آقای امیرعلی احمدپور فرزند مرحمت کد نامزد 1225

31- آقای امید احمدپورشمس آباد فرزند پرویز کد نامزد 1226

32- آقای ابراهیم احمدزاده فرزند خسرو کد نامزد 1227

33- آقای نبی الله احمدلو فرزند روح الله کد نامزد 1228

34- آقای اردشیر احمدی فرزند علی فتاح کد نامزد 1244

35- خانم امینه احمدی فرزند مجید کد نامزد 1246

36- آقای سیدمحمدحسین احمدی فرزند سید ابراهیم مشهور به موسوی کد نامزد 1254

37- آقای علی احمدی فرزند حسن کد نامزد 1257

38- آقای علی احمدی فرزند حسنقلی مشهور به دکتر احمدی کد نامزد 1258

39- آقای علیرضا احمدی فرزند خدایار کد نامزد 1259

40- خانم فاطمه احمدی فرزند اسمعیل کد نامزد 1261

41- آقای محسن احمدی فرزند محمدمهدی کد نامزد 1262

42- آقای محمدجواد احمدی فرزند بابا کد نامزد 1265

43- آقای محمدرضا احمدی فرزند رمضانعلی کد نامزد 1266

44- آقای مهرداد احمدی فرزند جابر کد نامزد 1267

45- آقای هادی احمدی فرزند احمد کد نامزد 1268

46- آقای هادی احمدی فرزند محمدخان مشهور به دکتر احمدی کولیوند کد نامزد 1269

47- آقای علی اصغر احمدی الاشتی فرزند اکبر کد نامزد 1271

48- آقای افشین احمدی لویه فرزند شاعر کد نامزد 1278

49- خانم ریحانه اخلاقی فرزند محمدعلی کد نامزد 1279

50- آقای فرهاد اخترشناس فرزند فرج الله کد نامزد 1281

51- آقای حسن اختری فرزند حیدر کد نامزد 1282

52- آقای سعید اخروی فرزند محمدعلی کد نامزد 1284

53- آقای محمد آدابی فرزند مهدی کد نامزد 1294

54- آقای علی آدمی فرزند محمدرضا کد نامزد 1295

55- آقای سیدعلی ادیانی فرزند سید جلال مشهور به ادیانی- دبیر ادیانی- دکتر ادیانی- استاد ادیانی کد نامزد 1296

56- آقای شهاب الدین ادیب زارچی فرزند مرتضی مشهور به ادیب یزدی کد نامزد 1297

57- آقای قنبر آدینه وند فرزند کریم کد نامزد 1299

58- آقای محمدرضا آذرپندار فرزند عباس مشهور به آذرپندار کد نامزد 1416

59- آقای علی آذرحزین فرزند شیرعلی کد نامزد 1418

60- آقای حبیب اله آراسته راد فرزند غلامرضا کد نامزد 1421

61- خانم نرگس آرامیده فرزند مصطفی کد نامزد 1424

62- آقای سعید آرانی فرزند آقارضا مشهور به مهندس ارانی کد نامزد 1425

63- آقای محمد ارتحالی فرزند رضا کد نامزد 1427

64- آقای محمد ارشادی فارسانی فرزند ولی الله کد نامزد 1446

65- آقای علی ارشدی خمسه فرزند پرویز کد نامزد 1447

66- آقای حسین ارشدی نژاد فرزند محمدرضا کد نامزد 1448

67- آقای سیدمحمد ارغوانی فرزند سیدرضا کد نامزد 1449

68- آقای علیرضا آریازند فرزند مرتضی کد نامزد 1454

69- آقای کامران آرین منش فرزند عادل کد نامزد 1461

70- آقای امیر آزادی فرزند تیمور کد نامزد 1469

71- آقای علی اکبر آسا فرزند علی اصغر کد نامزد 1475

72- خانم سیده نیره اسلام فرزند سید مصطفی کد نامزد 1476

73- آقای مهدی اسلام پناه فرزند نورعلی کد نامزد 1477

74- آقای علی اسلامی فرزند محمدزکی کد نامزد 1479

75- آقای محسن اسلامی قرائتی فرزند عباسعلی اسلامی قرائتی مشهور به اسلامی کد نامزد 1484

76- آقای احمد اسدالهی فرد فرزند عبدالرضا کد نامزد 1497

77- آقای حمیدرضا اسدی فرزند مهدی کد نامزد 1512

78- خانم زهرا اسدیان فرزند حمزه کد نامزد 1515

79- آقای علیرضا اسدی جوزانی فرزند داود کد نامزد 1518

80- آقای محمد اسدی رکابدارکلائی فرزند رجبعلی کد نامزد 1521

81- آقای سجاد اسدی زاده قره جلو فرزند نصیب اله کد نامزد 1522

82- آقای عبدالرضا اسدی قنبری فرزند جعفر کد نامزد 1525

83- آقای حسینعلی اسکندری فرزند مظفر کد نامزد 1529

84- آقای صالح اسکندری فرزند عباس کد نامزد 1542

85- آقای منصور اسکندری رازلیقی فرزند حمزه کد نامزد 1545

86- آقای اسماعیل اسماعیل زاده فرزند ابراهیم خلیل مشهور به آرش کد نامزد 1548

87- خانم هاله اسماعیل نژادشمالی فرزند موسی کد نامزد 1551

88- خانم زهرا اسماعیلی فرزند مسیح کد نامزد 1552

89- خانم طیبه سادات اسماعیلی فرزند سیدمحمد کد نامزد 1557

90- آقای عباداله اسماعیلی فرزند رضا کد نامزد 1558

91- آقای مجتبی اسماعیلی آرائی فرزند تقی کد نامزد 1564

92- آقای مجتبی اسمعیل بیگی فرزند محمدعلی کد نامزد 1565

93- خانم مریم اسمعیلی فرزند مصطفی کد نامزد 1567

94- خانم مریم اسمعیلی پرزان فرزند علی کد نامزد 1571

95- آقای علی محمد اسمعیلی دهقی فرزند حمزه کد نامزد 1572

96- آقای محمد اسوپا فرزند علی بابا کد نامزد 1574

97- آقای وحید اشتری ماهینی فرزند عین اله کد نامزد 1575

98- آقای سعید اشتیاقی فرزند تقی کد نامزد 1576

99- خانم فاطمه آشوبی فرزند سالار کد نامزد 1586

100- آقای فیروز اصلانی فرزند محمد مشهور به دکتر اصلانی کد نامزد 1587

101- آقای محمدرضا اصلانی اقدم فرزند عبداله کد نامزد 1588

102- آقای محمد اصلانی یکتا فرزند حسین کد نامزد 1589

103- آقای مهدی اصل ایرانی فام فرزند جعفر کد نامزد 1591

104- خانم ساساندخت اصغری فرزند ابوالحسن کد نامزد 1598

105- خانم مرضیه السادات اصفهانی فرزند سید جلال کد نامزد 1614

106- آقای سیدمحمدرضا اصنافی فرزند سید محمد کد نامزد 1615

107- آقای ابراهیم اصواتی یامڃلو فرزند اروجعلی کد نامزد 1616

108- آقای محمود اعتمادی فرزند هادی کد نامزد 1619

109- آقای علیرضا اعجازی فرزند علی اکبر مشهور به حجازی کد نامزد 1624

110- آقای مجید اعلمی فرزند رشید کد نامزد 1626

111- آقای نادعلی الفت پور فرزند حاجیعلی کد نامزد 1628

112- آقای امیرمحمد افتخاری فرزند حسین کد نامزد 1629

113- خانم لاله افتخاری فرزند محمد حسین کد نامزد 1641

114- آقای حسین افتخاری فرزند علی اصغر مشهور به---- کد نامزد 1642

115- آقای مجید افتخاری فرزند محمد کد نامزد 1644

116- آقای محمد افرشته فرزند حبیب کد نامزد 1646

117- آقای غلامرضا افسری دودران فرزند شیخعلی کد نامزد 1651

118- آقای امین افشار فرزند نادر کد نامزد 1654

119- آقای حسین افشارزاده فرزند محمد کد نامزد 1658

120- آقای مهدی افشاری فرزند حسین مشهور به دکتر افشار/دکتر افشاری کد نامزد 1662

121- آقای علی افشاری آزاد فرزند محمدضا کد نامزد 1664

122- آقای سیدحسن افضل نیا فرزند یحیی مشهور به افضل آبادی کد نامزد 1667

123- آقای فرهاد آقابیک فرزند فرج اله مشهور به آقابیک کد نامزد 1672

124- آقای محمدنبی آقاتقی فرزند مسیح اله کد نامزد 1675

125- آقای بهنام اقاحسین شیرازی فرزند ابوالقاسم کد نامزد 1681

126- آقای عبدالحمید آقارحیمی شهربابکی فرزند عباس کد نامزد 1682

127- آقای مرتضی آقاطهرانی فرزند اکبر مشهور به آقاتهرانی کد نامزد 1686

128- آقای رحیم آقاعلی فرزند محمد آقا کد نامزد 1687

129- خانم خدیجه اقامحمدحسن تاجر فرزند حاجی مشهور به تاجر کد نامزد 1689

130- آقای سیدحسن آقامحمدی فرزند سیدمقصود کد نامزد 1691

131- خانم ناهید آقامیرزائی فرزند مصطفی مشهور به آقا میرزایی کد نامزد 1694

132- آقای سیدمصطفی آقامیرسلیم فرزند سید جلال کد نامزد 1695

133- آقای سیدمحمد آقامیری فرزند سیدعلی اکبر مشهور به آقا میر_میری کد نامزد 1696

134- آقای سیدمحمد آقامیری فرزند سیداسداله کد نامزد 1697

135- آقای منصور آقانصیر فرزند محمد ابراهیم کد نامزد 1698

136- آقای حمیدرضا آقایاری فرزند حسین کد نامزد 1714

137- آقای مهدی اقراریان فرزند پرویز کد نامزد 1722

138- خانم زهرا اکبرزاده فرزند ایوب کد نامزد 1725

139- خانم الهام اکبری فرزند احمد کد نامزد 1729

140- آقای پیمان اکبری فرزند اسماعیل کد نامزد 1741

141- آقای حامد اکبری فرزند نصراله کد نامزد 1742

142- آقای علیرضا اکبری فرزند محمد کد نامزد 1745

143- آقای محمد اکبری فرزند علی کد نامزد 1746

144- آقای محمدرحیم اکبری فرزند شعبانعلی کد نامزد 1747

145- آقای عزت اله اکبری تالارپشتی فرزند اکبر کد نامزد 1751

146- آقای میثم اکبری دلیر فرزند قربانعلی کد نامزد 1752

147- آقای علی امامی فرزند زینعلی مشهور به استاد کد نامزد 1759

148- آقای اکبر امانی فرزند سلمان مشهور به مهندس امانی کد نامزد 1764

149- خانم محبوبه امانی فرزند امان اله کد نامزد 1765

150- آقای وحید امجدیان فرزند کیومرث کد نامزد 1766

151- آقای رضا امرائی فرزند اله قلی کد نامزد 1768

152- آقای سیدعلیرضا امیدوارمعصومی فرزند سیدمجتبی کد نامزد 1776

153- آقای سیروس امیدی فرزند هیبت کد نامزد 1778

154- آقای سیاوش امیدی نیا فرزند علی اکبر کد نامزد 1784

155- آقای سیدحسن امیراحمدی فرزند محمد علی کد نامزد 1785

156- آقای فرشید امیراینانلو فرزند فیروز کد نامزد 1786

157- آقای محمدمهدی امیری فرزند عبدالرضا کد نامزد 1792

158- آقای عباس امیری پور فرزند صید علی کد نامزد 1796

159- خانم الهام امین زاده فرزند مهدی کد نامزد 1799

160- خانم حمیده امین علی زاده اقدم فرزند حمید کد نامزد 1811

161- خانم رعنا امین علی زاده اقدم فرزند حمید کد نامزد 1812

162- آقای یوسف امین غفاری قره شیران فرزند ذوالفقار مشهور به- کد نامزد 1814

163- آقای فرهاد امینیان فرزند کاظم کد نامزد 1819

164- آقای اکبر امینی مهر فرزند محمد کد نامزد 1821

165- خانم زهرا امینی هرق فرزند بهلول کد نامزد 1822

166- آقای میثم انبارداران فرزند خلیل کد نامزد 1824

167- آقای محمدهادی انتشاری فرزند محمد مهدی کد نامزد 1825

168- آقای حسن انصاری فرزند غلامحسین کد نامزد 1827

169- آقای مجید انصاری فرزند اکبر مشهور به انصاری کرمانی کد نامزد 1844

170- آقای مصطفی انصاری فرزند اسفند یار کد نامزد 1845

171- آقای یاور انصاری فرزند عسکر کد نامزد 1846

172- خانم شیرین انصاری اشلقی فرزند محسن کد نامزد 1847

173- آقای ابراهیم انصاریان فرزند محمد باقر مشهور به کد نامزد 1848

174- آقای محمدعیسی انصاری فرد فرزند صفرعلی کد نامزد 1851

175- آقای فرهاد آهنگرلیل آبادی فرزند مظفر کد نامزد 1857

176- خانم زهره الهیان فرزند محمد کد نامزد 1867

177- خانم فریده اولادقباد فرزند خان یار کد نامزد 1868

178- آقای محمدتقی اوحدی زاده فرزند علی اکبر کد نامزد 1874

179- آقای حمید اوستاخ فرزند حسن کد نامزد 1876

180- آقای علیرضا اولیائی منش فرزند علی کد نامزد 1882

181- آقای والی اویسی فرزند عبدالله کد نامزد 1885

182- آقای حسین اویسی راد فرزند محمد هادی کد نامزد 1886

183- خانم فاطمه آلیا فرزند اصغر کد نامزد 1887

184- آقای حسینعلی الیاسی فرزند یعقوبعلی کد نامزد 1889

185- آقای علی اکبر الیاسی فرزند عبداله کد نامزد 1891

186- آقای غلامرضا الیاسی فرزند علی اصغر کد نامزد 1892

187- خانم محدثه ایجوی فرزند علی آقا کد نامزد 1895

188- آقای محمدجواد ایران منش فرزند غلامحسین کد نامزد 1898

189- آقای روح اله ایزدخواه فرزند محمدجعفر کد نامزد 1916

190- خانم اعظم ایمانیان بیدگلی فرزند محمد مشهور به ایمانیان کد نامزد 1918

191- آقای امیرمحمد آل یمین فرزند علی اکبر کد نامزد 1919

192- آقای حسن بابابیک فرزند علی اکبر کد نامزد 1926

193- آقای محمد بابائی فرزند یدالله کد نامزد 1944

194- آقای محمدرضا بادامڃی فرزند رجب علی کد نامزد 1948

195- خانم زیبا بارانی فرزند علی حسین کد نامزد 1949

196- خانم زهرا باروط چی فرزند عباس کد نامزد 1952

197- آقای محمدحسین بازش فرزند احمد کد نامزد 1955

198- آقای علی آقا بازوند فرزند علی جان کد نامزد 1957

199- آقای محمدرضا باستانی کاریزکی فرزند عزیزاله کد نامزد 1959

200- آقای حسن لباف فرزند رجبعلی کد نامزد 1961

201- آقای محمدرضا باقرزاده اول فرزند هاشم کد نامزد 1964

202- آقای مهدی باقرشاهی فرزند علی اکبر مشهور به شاهی کد نامزد 1965

203- آقای جمشید باقری فرزند احمد کد نامزد 1968

204- آقای سعید باقری فرزند رحمان کد نامزد 1972

205- آقای علی باقری فرزند یونس مشهور به ندارم کد نامزد 1974

206- خانم فرزانه باقری فرزند شیرویه کد نامزد 1976

207- آقای محمد باقری فرزند محمد کد نامزد 1978

208- خانم مریم باقری فرزند قاسم کد نامزد 1981

209- آقای مصطفی باقری فرزند غلامرضا کد نامزد 1982

210- خانم سمیرا باقریان فرزند غلامرضا کد نامزد 1985

211- آقای حمید بانسی فرزند حاجی بابا کد نامزد 1992

212- آقای حمیدرضا بحیرائی فرزند رضا کد نامزد 1996

213- آقای ابوالفضل بخت جو فرزند علی حیدر کد نامزد 2115

214- خانم نرجس بختیارخلج فرزند ماشالله کد نامزد 2117

215- آقای محمدرضا بختیاری فرزند قربانعلی کد نامزد 2121

216- خانم شهرزاد بخشی فرزند علیرضا کد نامزد 2126

217- آقای علی بخشی فرزند حسین کد نامزد 2127

218- آقای اسماعیل بخشی ثمرین فرزند ابراهیم کد نامزد 2128

219- آقای محمد بدخشان فرزند رضا کد نامزد 2141

220- آقای محسن بدره فرزند مهدی کد نامزد 2142

221- آقای حبیب اله بدری فرزند همت الله کد نامزد 2144

222- آقای اکبر بدیعی فرزند مصطفی کد نامزد 2146

223- آقای مهدی بذرافشان کوجل فرزند محمدرضا کد نامزد 2147

224- خانم فاطمه برادران فرزند کاظم کد نامزد 2154

225- آقای محمود برجعلی فرزند مرادعلی کد نامزد 2156

226- آقای علی رضا برخور فرزند محمدباقر کد نامزد 2157

227- آقای بهزاد برزگر فرزند نجف کد نامزد 2161

228- آقای بهبود برمک فرزند رجب کد نامزد 2169

229- آقای عبدالرضا بزرگ نژادنوبیجاری فرزند حسن مشهور به رضا کد نامزد 2177

230- آقای داود بسطام فرزند امیرهوشنگ کد نامزد 2179

231- آقای خلیل بسطامی فرزند حیدر کد نامزد 2181

232- آقای جلیل بشارتی فرزند رضا مشهور به بشارتی مناطق محروم کد نامزد 2184

233- آقای حمیدرضا بصیری فرزند محمدعلی مشهور به دکتر یصیری کد نامزد 2187

234- آقای محمدرضا بنائی فرزند علی کد نامزد 2188

235- آقای محمد بنائیان سفید فرزند حسین کد نامزد 2189

236- آقای عبدالرحیم بهاروند فرزند نورمحمد مشهور به دکتر بهاروند کد نامزد 2196

237- آقای کامران بهبودی فرزند کمال کد نامزد 2212

238- آقای سجاد به پسند فرزند قدرت اله کد نامزد 2214

239- آقای عطا بهرامی فرزند عطا کد نامزد 2241

240- آقای محمد بهرامی فرزند خلیل اله کد نامزد 2245

241- آقای مجتبی بهرامی کیان فرزند مصطفی کد نامزد 2248

242- آقای علی بهزادی فرزند سعدی کد نامزد 2252

243- آقای هادی بهنام پور فرزند محمدعلی کد نامزد 2267

244- آقای عبدالرحیم پاپی فرزند عزت اله کد نامزد 2282

245- خانم معصومه پاپی نژاد فرزند صفر علی کد نامزد 2284

246- آقای مصطفی پارسای جمیل فرزند غلام رضا کد نامزد 2287

247- آقای علیرضا پاکدین امیری فرزند محمد کد نامزد 2296

248- آقای حسین پاک سرشت فرزند ذبیح الله کد نامزد 2411

249- آقای احمد پاهکیده فرزند جواد کد نامزد 2414

250- خانم فاطمه پایرون فرزند علی بخش مشهور به میترا کد نامزد 2415

251- خانم منصوره پرتواعلم فرزند محمود کد نامزد 2419

252- آقای داود پرچمی فرزند یداله کد نامزد 2422

253- آقای علی پرهیزکاری فرزند غلامحسن کد نامزد 2429

254- آقای مهدی پروین فرزند امیر کد نامزد 2447

255- آقای امین پناهی فرزند علی اکبر مشهور به مهندس پناهی کد نامزد 2452

256- آقای رجب پناهی فرزند قنبر کد نامزد 2454

257- آقای میثم پناهی فرزند رمضان کد نامزد 2455

258- خانم فریبا پهلوانی فرزند خیر الله کد نامزد 2459

259- آقای مهدی پورآقاخامنه فرزند علی کد نامزد 2464

260- آقای کاظم پورحسینی فرزند قدرت الله کد نامزد 2469

261- آقای محمدرضا پورسینا فرزند علی کد نامزد 2474

262- آقای علی اصغر پورعزت فرزند عزت اله کد نامزد 2475

263- آقای مصطفی پورعلی شهری فرزند حسین کد نامزد 2477

264- آقای شهروز پورفرد فرزند رضا کد نامزد 2478

265- آقای حامد پیراسته فرزند عدالت کد نامزد 2486

266- آقای جواد پیرانی رازلیقی فرزند حسین مشهور به سردار پیران کد نامزد 2488

267- آقای حسین پیرهادی فرزند عزیزالله کد نامزد 2495

268- آقای محسن پیرهادی فرزند علی اکبر کد نامزد 2496

269- آقای داود بیتاء فرزند فواد کد نامزد 2519

270- آقای روح اله بیداخویدی فرزند بمانعلی کد نامزد 2521

271- آقای شعبانعلی بیدکی فرزند زینل کد نامزد 2524

272- آقای سعید بیژن فرزند علی کد نامزد 2526

273- آقای ابوالفضل بیطرفان فرزند نقی کد نامزد 2528

274- آقای هادی بی غم فرزند امیرقلی کد نامزد 2529

275- آقای محمدرضا بیگدلی فرزند علی اصغر کد نامزد 2544

276- خانم آذر بیگلری فرزند قدرت الله کد نامزد 2545

277- خانم عظیمه بیگلری کامی فرزند محمدعلی کد نامزد 2546

278- آقای محمدرضا بیگی ابهری فرزند عباس کد نامزد 2549

279- آقای مهدی بیکی فرزند جعفر کد نامزد 2552

280- آقای سیدمحمود تاج زادقهی فرزند سید عبدالعلی مشهور به تاج زاده کد نامزد 2561

281- آقای کاظم تبرائی فرزند حسین کد نامزد 2562

282- آقای داود ترکمان پری فرزند محمد علی کد نامزد 2571

283- آقای عباسعلی تسنیمی فرزند محمود کد نامزد 2572

284- آقای حامد تقدیری فرزند محمد کد نامزد 2578

285- آقای احمد تقوائی نجیب فرزند قاسم کد نامزد 2582

286- آقای علی تقوائی نجیب فرزند احمد کد نامزد 2584

287- آقای سیدرضا تقوی فرزند سیدعلی کد نامزد 2585

288- آقای سیدامین اله تقوی مطلق فرزند سیدمحمدباقر کد نامزد 2587

289- آقای محمدحسین تقی پور فرزند سهراب کد نامزد 2592

290- آقای رضا تقی پورانوری فرزند محمود کد نامزد 2594

291- آقای امیرحسین تمثال فرزند حسین کد نامزد 2611

292- خانم پریسا توانا فرزند امراله کد نامزد 2616

293- آقای مجتبی توانگر فرزند محمدرضا مشهور به درویش توانگر کد نامزد 2618

294- آقای وحید توتونڃی فرزند جواد کد نامزد 2619

295- آقای حمید توحیدی فر فرزند شعبان کد نامزد 2621

296- آقای محمداسماعیل توسلی فرزند غلامحسن کد نامزد 2625

297- خانم زینب توفیقی فرزند حسن مشهور به کد نامزد 2626

298- آقای داریوش توکلی فر فرزند ذبیح اله کد نامزد 2645

299- آقای یعقوب توکلی واسکس فرزند اسماعیل کد نامزد 2646

300- آقای محمد ثابت اقلیدی فرزند مصیب کد نامزد 2656

301- آقای مجتبی ثابتی فرزند علی کد نامزد 2658

302- خانم معصومه ثقفی فرزند احمد کد نامزد 2661

303- آقای ابراهیم ثنائی فرزند علی اصغر کد نامزد 2662

304- آقای میثم جاهدی فرزند علی اصغر کد نامزد 2668

305- آقای ذبیح جلالوند فرزند نبی مشهور به جلالوند کد نامزد 2669

306- آقای افشین جلالی فرزند رحمن کد نامزد 2671

307- آقای مهدی جلالی مقدم فرزند عبداله کد نامزد 2679

308- آقای محسن جلالی لواسانی فرزند ابوالقاسم کد نامزد 2681

309- آقای محمدرضا جباریان فردخمسه فرزند نصراله کد نامزد 2685

310- آقای روح اله جباری فرد فرزند هوشنگ کد نامزد 2686

311- آقای محمد جبلی فرزند اسداله کد نامزد 2688

312- آقای سیدمحمدمهدی جدائی فرزند سیدابوالفضل کد نامزد 2692

313- آقای رسول جریده فرزند جعفر قلی کد نامزد 2711

314- آقای سیدحسین جزایری فرزند سید جعفر کد نامزد 2712

315- آقای احمد جعفری فرزند ولی کد نامزد 2716

316- آقای پرویز جعفری فرزند رشید کد نامزد 2719

317- آقای جعفر جعفری فرزند محمدکریم کد نامزد 2722

318- آقای علی جعفری فرزند سهراب کد نامزد 2726

319- آقای علی مراد جعفری فرزند اله مراد کد نامزد 2728

320- آقای مهدی جعفری فرزند رمضان کد نامزد 2729

321- آقای محسن جعفریان فرزند رمضان کد نامزد 2746

322- آقای سجاد جعفری کوپائی فرزند علی اصغر کد نامزد 2748

323- آقای جواد جعفری گرمجان فرزند محمدیوسف کد نامزد 2749

324- آقای سیاوش جعفری مرنی فرزند محمدشریف مشهور به دکتر جعفری مدنی کد نامزد 2751

325- خانم اعظم جعفری نجف آبادی فرزند حسن کد نامزد 2752

326- آقای سیدسعید جعفری نژاد فرزند سید رضا کد نامزد 2754

327- آقای یوسف جمارونی فرزند علی کد نامزد 2757

328- آقای منوچهر جماعتی فرزند رضا کد نامزد 2758

329- آقای علی جمالی فرزند عیوض کد نامزد 2762

330- آقای امید جمالیان فرزند علی اصغر کد نامزد 2765

331- آقای اصغر جمالی فرد فرزند عبد اله مشهور به ابو حنیف کد نامزد 2766

332- آقای محمدعلی جم زاد فرزند عباس کد نامزد 2767

333- آقای محمود جمشیدوند فرزند علی محمد کد نامزد 2768

334- آقای محمد جمشیدی فرزند عربعلی کد نامزد 2771

335- آقای حسن جمشیدی نژاد فرزند حسین کد نامزد 2774

336- خانم راهله جهانبانی فرزند حسین کد نامزد 2776

337- خانم مهدیه جهان پناه فرزند مسعود کد نامزد 2779

338- آقای پیمان جهان بیگ لری فرزند رحمت الله کد نامزد 2781

339- آقای احسان جهاندیده ثابت فرزند محمد حسین کد نامزد 2784

340- آقای محسن جلواتی فرزند غلامعلی کد نامزد 2788

341- آقای سیدمهدی جوادی فرزند سیدحسین کد نامزد 2789

342- آقای مجتبی جوادی فرزند غلامحسین کد نامزد 2791

343- آقای سلمان جوادیان فرزند جمشید کد نامزد 2792

344- آقای آرش جوانمرد فرزند محمد علی کد نامزد 2794

345- آقای مهرداد جوانمردی فرزند محمد علی کد نامزد 2798

346- آقای سیدمهدی جولائی فرزند سیدعباس کد نامزد 2799

347- خانم سهیلا جلودارزاده فرزند محمد کد نامزد 2811

348- آقای هادی جودوی فرزند عباس مشهور به جودوی خراسانی کد نامزد 2812

349- آقای محسن جوینی فرزند نورمحمد کد نامزد 2817

350- آقای سیدمحمدرضا چاوشی ها فرزند سیداحمد کد نامزد 2818

351- خانم زینب چلبی ئی فرزند سلطانعلی کد نامزد 2819

352- آقای مرتضی چراغی فرزند محمود کد نامزد 2821

353- آقای همایون چگنی فرزند مراد مشهور به دکتر چگینی کد نامزد 2822

354- خانم مرضیه چیت ساز فرزند لطف اله کد نامزد 2826

355- خانم مژگان چیت ساز فرزند احمد کد نامزد 2827

356- آقای مرتضی چیت سازیان فرزند غلام کد نامزد 2828

357- خانم زهرا چیذری فرزند غلامعلی کد نامزد 2842

358- آقای علیرضا جلیل فرزند ولی کد نامزد 2844

359- آقای منصور جلیلوند فرزند ماشااله کد نامزد 2848

360- آقای رسول جلیلی فرزند اسفندیار کد نامزد 2852

361- آقای محمد جلیلی فرزند رجبعلی کد نامزد 2855

362- آقای علی جلیلی شیشوان فرزند قلی کد نامزد 2859

363- آقای محمد حاج حسینی فرزند عباس کد نامزد 2865

364- آقای حسین حاجی پورفرد فرزند غلامرضا کد نامزد 2875

365- آقای علی حاجی حسینعلی فرزند محسن مشهور به حسینی کد نامزد 2876

366- آقای علی حاجی خانی فرزند جعفر کد نامزد 2877

367- آقای محمدحسین حاجی زینلی بیوکی فرزند کریم مشهور به ندارم کد نامزد 2881

368- آقای محمدمهدی حاجی علی فرزند علی کد نامزد 2884

369- آقای مجید حاجی فرجی فرزند حسن کد نامزد 2886

370- آقای مصطفی حاجی محمدی فرزند رضا کد نامزد 2889

371- آقای حسین حاجیلو فرزند منصور مشهور به حاجی کد نامزد 2892

372- آقای حبیب اله حبیبی فرزند قاسم مشهور به حبیبی کد نامزد 2898

373- آقای سیدمحمد حبیبی فرزند سیدعلی اصغر کد نامزد 2899

374- آقای مختار حداد فرزند جبار کد نامزد 2916

375- آقای محمود حدادی فرزند عباسعلی کد نامزد 2918

376- آقای حسینعلی حسن پور فرزند عباسعلی کد نامزد 2924

377- آقای علیرضا حسن زاده فرزند غلام پری کد نامزد 2927

378- آقای یاسر حسنوند فرزند احمد کد نامزد 2945

379- آقای ابراهیم حسنی فرزند عباس مشهور به ندارم کد نامزد 2946

380- آقای سعید حسنی فرزند الله ویردی کد نامزد 2947

381- خانم منصوره حسنی طاهری فرزند هاشم کد نامزد 2952

382- آقای امید حسنی نژادرامهرمزی فرزند محمد کد نامزد 2955

383- آقای محمدحسن حسین زاده فرزند علی اکبر مشهور به حسن کد نامزد 2965

384- آقای ناصر حسین زاده فرزند مرتضی کد نامزد 2966

385- آقای مهدی حسین زاده فخاری فرزند محمود کد نامزد 2969

386- آقای علی اکبر حسین نژاد فرزند جلیل کد نامزد 2971

387- آقای رضا حسینی فرزند منتعلی کد نامزد 2974

388- آقای سیدابوالفضل حسینی فرزند سیداحمد کد نامزد 2976

389- آقای سیدابوالفضل حسینی فرزند سیدمحمود کد نامزد 2977

390- آقای سیدابوذر حسینی فرزند سیدعلی اکبر کد نامزد 2979

391- آقای سیداحمد حسینی فرزند سیدحسین مشهور به دکتر حسینی کد نامزد 2981

392- آقای سیداحمد حسینی فرزند سیدرضا کد نامزد 2982

393- آقای سیدعبدالمهدی حسینی فرزند سید احمد کد نامزد 2986

394- آقای سیدعلی اکبر حسینی فرزند سیدمحمد کد نامزد 2988

395- آقای سیدمحسن حسینی فرزند سید عبدالرضا کد نامزد 2991

396- آقای سیدمحمد حسینی فرزند سیدعلی مشهور به حسینی رفسنجان- حسینی ارشاد کد نامزد 2994

397- آقای سیدمحمدرضا حسینی فرزند سید حسن کد نامزد 2996

398- آقای سیدمرتضی حسینی فرزند سیدسعید مشهور به-- کد نامزد 2997

399- آقای علی اکبر حسینی فرزند داود کد نامزد 2998

400- آقای محرم حسینی فرزند فرامر ز کد نامزد 4115

401- آقای منوچهر حسینی فرزند کرمعلی کد نامزد 4118

402- خانم سیده صفیه حسینی باغسنگانی فرزند سید عبدالله کد نامزد 4125

403- خانم میترا حسینی خرم فرزند اکبر کد نامزد 4127

404- خانم فاطمه سرور حسینی خیاط فرزند جواد کد نامزد 4128

405- آقای علی اکبر حسینی زاده فرزند حجت اله کد نامزد 4129

406- آقای سیدمهدی حسینی سیاه پوش فرزند سیدمحمد کد نامزد 4144

407- آقای سیداحمد حسینی شریف فرزند سید عباس کد نامزد 4145

408- آقای سیدمهدی حسینی طباطبائی فرزند سیدمحمد مشهور به--- کد نامزد 4147

409- آقای سیدمحمد حسینی کاشانی نژادفرد فرزند سید حسین مشهور به کاشانی کد نامزد 4152

410- آقای میرحسین حسینی نژاد فرزند میرحجت کد نامزد 4158

411- آقای ذبیح الله حسینی نژادقوشه گنبد فرزند احمد کد نامزد 4159

412- آقای رسول حسینی هاشم زاده فرزند غلامحسین کد نامزد 4161

413- آقای سیدسجاد حسینی له داربنی فرزند سیدعباس کد نامزد 4162

414- خانم نفیسه حسینی یکتا فرزند عباس کد نامزد 4165

415- آقای میرمحمد حشمتی فرزند سیدعلی کد نامزد 4167

416- خانم فرشته حشمتیان فرزند فتحعلی کد نامزد 4168

417- آقای محمدرضا حصاری فرزند محمد کد نامزد 4171

418- آقای عادل حقویردی فرزند علی کد نامزد 4178

419- آقای عبدالمطلب حقیقت فرزند اردوان کد نامزد 4181

420- آقای محمدحسین حکاکان فرزند حسین کد نامزد 4185

421- خانم مریم حکیمی فرزند داود کد نامزد 4187

422- خانم اشرف حمیدی فرزند حمید کد نامزد 4194

423- آقای کریم حمیدی فرزند حسن کد نامزد 4195

424- آقای چنگیز حیدرزاده فرزند حبیب مشهور به- کد نامزد 4198

425- آقای علیرضا حیدری فرزند جمال کد نامزد 4214

426- آقای غلامرضا حیدری فرزند عبدالحسین مشهور به حیدری بوشهری کد نامزد 4215

427- آقای فرهاد حیدری فرزند فرمان کد نامزد 4217

428- آقای مهدی حیدری فرزند اژدر کد نامزد 4221

429- آقای مهرعلی حیدری فرزند حسن کد نامزد 4224

430- آقای محسن حیدری گودرزی فرزند حشمت الله کد نامزد 4227

431- آقای حسن حیدری نراقی فرزند محمد مشهور به دکتر کد نامزد 4228

432- خانم عاطفه خادمی فرزند اسد اله کد نامزد 4247

433- آقای مسعود خادمی فرزند پیراحمد کد نامزد 4248

434- آقای امیر خادمی نوری فرزند محمود کد نامزد 4249

435- آقای علی خالصی فرزند عباسعلی کد نامزد 4252

436- آقای محمدرضا خاکباز فرزند رضا کد نامزد 4255

437- آقای عباس خاکساری نوری فرزند حسین کد نامزد 4257

438- آقای احسان خامنوی خیابانی فرزند محمدجواد مشهور به خیابانی کد نامزد 4259

439- آقای سیداحسان خاندوزی فرزند سیدمصطفی مشهور به-- کد نامزد 4262

440- خانم فهیمه خان محمدزاده فرزند انور کد نامزد 4266

441- آقای قربان خبیر فرزند منصور کد نامزد 4278

442- خانم توران خلج امیرحسینی فرزند خلچ کد نامزد 4279

443- آقای علی خدابخش فرزند فرج الله مشهور به امید کد نامزد 4282

444- خانم مریم خدابخش فرزند نوروز علی کد نامزد 4285

445- آقای حمیدرضا خداداد فرزند علی اکبر کد نامزد 4288

446- آقای حسن خدادادی فرزند محمد کد نامزد 4289

447- آقای جبار خدادوست فرزند محمدعلی کد نامزد 4291

448- آقای علی خداشاهی فرزند اکبر کد نامزد 4292

449- خانم نسرین خدامرادی فرزند رجبعلی کد نامزد 4295

450- آقای مهرداد خداوردیان فرزند علی کد نامزد 4298

451- آقای امید خداویردی فرزند سیف اله کد نامزد 4299

452- آقای امیررضا خداویردی زاده فرزند غلام رضا کد نامزد 4412

453- آقای رضا خدائی بیله درق فرزند عوض کد نامزد 4417

454- آقای فریدون خدایاری فرزند محمد جعفر کد نامزد 4418

455- آقای سینا خرازان فرزند محمد کد نامزد 4424

456- آقای عباس خرازی افرا فرزند حسین کد نامزد 4425

457- آقای محمود خرم دل فرزند عبدالرحیم کد نامزد 4427

458- آقای غلامحسین خرم شاهگل فرزند مسعود مشهور به--- کد نامزد 4428

459- آقای علیرضا خرمی فرزند عباسعلی کد نامزد 4429

460- آقای عباس خزاعی فرزند مظفر کد نامزد 4454

461- آقای علیرضا خزائی فرزند کرمرضا کد نامزد 4456

462- خانم سمیه خزائی پول فرزند کیومرث کد نامزد 4458

463- خانم راضیه خزعلی فرزند ابوالقاسم کد نامزد 4459

464- خانم کبری خزعلی فرزند ابوالقاسم کد نامزد 4461

465- آقای صادق خسرو فرزند عزیز کد نامزد 4462

466- آقای حسن خسروآبادی فرزند ابراهیم کد نامزد 4464

467- آقای محسن خسروآبادی فرزند علی اکبر کد نامزد 4465

468- آقای مصطفی خسروانی فرزند محمدکریم کد نامزد 4467

469- آقای حامد خسروی فرزند محمدجواد کد نامزد 4469

470- آقای حسن خسروی فرزند علی کد نامزد 4471

471- آقای علی اصغر خسروی فرزند علی ناز کد نامزد 4472

472- آقای محمدجعفر خسروی فرزند علی ناز کد نامزد 4474

473- آقای داود خضرائی وژده صادقی فرزند محمد کد نامزد 4484

474- آقای علی خضریان فرزند مهدی کد نامزد 4485

475- خانم فرشته خطیب زاده فرزند هدایت مشهور به--- کد نامزد 4486

476- آقای مجتبی خنجری عیدنک فرزند محمد کد نامزد 4489

477- آقای محمد خندان فرزند ابوالفضل کد نامزد 4491

478- آقای غلامرضا خواجه سروی فرزند عباس کد نامزد 4494

479- آقای فرهاد خوانساری فرزند محمدعلی کد نامزد 4496

480- آقای حسین خوب بخت فرزند رضا کد نامزد 4511

481- آقای روح اله خورشیدوند فرزند حسن کد نامزد 4514

482- آقای محمدمهدی خورشیدوند فرزند عزت اله کد نامزد 4515

483- آقای حسین خوش برش ماسوله فرزند ابراهیم کد نامزد 4521

484- آقای مسلم خوش بیان فرزند غلامرضا مشهور به- کد نامزد 4522

485- خانم کبری خوشروفتمه سری فرزند محمدعلی کد نامزد 4524

486- آقای جواد خلیل ارجمندی فرزند شعبانعلی کد نامزد 4541

487- آقای افشین خلیلی فرزند امیر قلی مشهور به سیامک کد نامزد 4546

488- آقای امیررضا خلیلی فرزند حسن مشهور به امیرخلیلی کد نامزد 4547

489- آقای صادق خلیلیان فرزند علی کد نامزد 4554

490- خانم فاطمه داداشیان فرزند داداش کد نامزد 4558

491- آقای سعیدرضا دادور فرزند محمدرضا کد نامزد 4564

492- آقای افشار دارابی فرزند خداداد کد نامزد 4566

493- آقای علی داستانی بیرکی فرزند رمضان کد نامزد 4571

494- آقای عبداله داعی زاده فرزند حسن کد نامزد 4572

495- آقای اکبر داعی کنزق فرزند عزت اله کد نامزد 4574

496- آقای فرشید دانش پژوه فرزند محمد حسن کد نامزد 4579

497- آقای محمدابراهیم دانشمندی فرزند محمدرضا کد نامزد 4581

498- آقای نواب دانشی فرزند علی رحم کد نامزد 4585

499- خانم افسانه داننده فرزند علی کد نامزد 4586

500- آقای مجید داور فرزند ابوالقاسم کد نامزد 4594

501- آقای حسین دخت میرزاحسن وحید فرزند غلامرضا کد نامزد 4616

502- آقای حمیدرضا دربان فرزند کیومرث کد نامزد 4618

503- آقای پیام درخشان فرد فرزند احمد کد نامزد 4624

504- آقای داود درزی فرزند حسین کد نامزد 4625

505- آقای حسن دستاران فرزند ولی خون کد نامزد 4648

506- آقای علی دستافر فرزند محمدرضا کد نامزد 4649

507- آقای سیداحمدرضا دستغیب فرزند سید علی اصغر مشهور به دکتر دستغیب کد نامزد 4651

508- آقای امیرحسین دلشاد فرزند غلام حسین کد نامزد 4652

509- آقای مهدی دشت بزرگی فرزند هوشنگ کد نامزد 4656

510- آقای سیدضیاء دشتکی فرزند سیدرضا کد نامزد 4657

511- آقای محمدعلی دشتی رحمت ابادی فرزند حسینعلی کد نامزد 4661

512- آقای امیرهوشنگ دقایقی فرزند حسن کد نامزد 4662

513- آقای احمد دماوندی نژادمنفرد فرزند محمود کد نامزد 4664

514- آقای فرهاد دمشقی فرزند علی کد نامزد 4665

515- آقای محمود دهقانی فرزند علی کد نامزد 4671

516- آقای محمود دهقانی فرزند کریم کد نامزد 4672

517- آقای سیدمحسن دهنوی فرزند سید فاضل کد نامزد 4676

518- آقای صدراله دولت فرزند بهرام کد نامزد 4677

519- آقای داود دودانگه فرزند محمد کد نامزد 4681

520- آقای محمد دوست قرین فرزند ابوالقاسم کد نامزد 4684

521- آقای اشتر دوستی فرزند مالک اشتر کد نامزد 4685

522- آقای محمدحسن دوستی فرزند سبز خدا کد نامزد 4686

523- خانم راضیه دیندارلو فرزند هوشنگ کد نامزد 4692

524- آقای مهربان دیوبند فرزند علی اصغر کد نامزد 4694

525- آقای علی اصغر دیوسالار فرزند اسحق کد نامزد 4695

526- خانم سمیرا ذوالفقاری نیک انجام فرزند مظفر کد نامزد 4699

527- آقای سعید ذوقیان فرزند محسن کد نامزد 4712

528- خانم فیروزه رادفر فرزند سیدرضا کد نامزد 4717

529- خانم الهه راستگو فرزند نصرت الله کد نامزد 4724

530- آقای محمدرضا راه چمنی فرزند غلامحسین کد نامزد 4742

531- آقای ابوالفضل رباطی فرزند محسن کد نامزد 4747

532- آقای محمدعلی رجائی نیا فرزند عباس مشهور به رجایی_درفکی کد نامزد 4754

533- آقای رحیم رجب نژاد فرزند محمد حسین کد نامزد 4756

534- آقای مجتبی رحمان دوست فرزند مرتضی مشهور به رحمانی مصطفی کد نامزد 4765

535- آقای خسرو رحمانی فرزند شمس الدین کد نامزد 4766

536- خانم فاطمه رحمانی فرزند رضا کد نامزد 4768

537- آقای عبدالعلی رحمانیان فرزند قنبر کد نامزد 4771

538- خانم زهرا رحمانی زاده فرزند رجبعلی کد نامزد 4775

539- آقای عبدالحمید رحمت زاده فرزند محمد علی کد نامزد 4776

540- آقای سعید رحمتی فرزند نریمان کد نامزد 4778

541- آقای مجتبی رحمتی فرزند داود کد نامزد 4779

542- آقای علی بابا رحمتی کوکنده فرزند یارعلی کد نامزد 4781

543- آقای یاسر رحیمیان فرزند داوود کد نامزد 4796

544- آقای آرش رخشان پور فرزند اسماعیل کد نامزد 4811

545- آقای حسین رزم آرا فرزند محمد حسن کد نامزد 4815

546- آقای علی رزم آور فرزند محمود کد نامزد 4816

547- آقای امید رسا فرزند عبدالرضا مشهور به امید رایانه کد نامزد 4817

548- آقای حمید رسائی فرزند کاسعلی مشهور به ندارم کد نامزد 4818

549- آقای محسن رستمی فرزند علی رضا کد نامزد 4825

550- آقای محمد رستمی فرزند علی جان کد نامزد 4826

551- آقای میلاد رستمیان فرزند علی کد نامزد 4827

552- آقای محمد رسول نیا فرزند تارویردی کد نامزد 4841

553- آقای امیرابراهیم رسولی فرزند مرتضی کد نامزد 4842

554- آقای محسن رسولیان فرزند عقیل کد نامزد 4846

555- آقای نبی الله رشنو فرزند صادق کد نامزد 4848

556- آقای ذوالفقار رشیدی فرزند محمدرضا کد نامزد 4851

557- آقای محمدحسین رشیدی احمدآبادی فرزند محمود کد نامزد 4852

558- آقای محمدامین رضاپور فرزند محمود کد نامزد 4856

559- آقای مجتبی رضاخواه فرزند حسین کد نامزد 4858

560- آقای عبدالرضا رضانژادزیده سرائی فرزند غلامرضا کد نامزد 4861

561- آقای حمیدرضا رضائی فرزند علی کد نامزد 4864

562- آقای رضا رضائی فرزند علی کد نامزد 4866

563- آقای سامان رضائی فرزند حسن کد نامزد 4868

564- آقای سجاد رضائی فرزند عباس کد نامزد 4869

565- آقای محسن رضائی فرزند علی رضا کد نامزد 4879

566- آقای محمدجواد رضائی فرزند جعفر مشهور به رضوی کد نامزد 4882

567- آقای محمدعلی رضائی فرزند محرم علی مشهور به کد نامزد 4884

568- آقای مسعود رضائی فرزند مومن کد نامزد 4885

569- آقای میرسعید رضائی فرزند میرحسن کد نامزد 4886

570- آقای نوراله رضائی فرزند اسداله مشهور به دکتر کد نامزد 4887

571- خانم معصومه رضائیان قمی فرزند حسینعلی کد نامزد 4889

572- خانم نرگس رضائیان قمی فرزند حسینعلی کد نامزد 4891

573- آقای سیدمصطفی رضائی جواهریان فرزند سید محمد علی کد نامزد 4894

574- آقای شاهرخ رضائی فر فرزند طوفانی کد نامزد 4896

575- آقای محمد رضائی قلعه فرزند هدایت اله کد نامزد 4898

576- آقای صادق رضائی موید فرزند محمود کد نامزد 4899

577- آقای علی حسین رضایان قیه باشی فرزند علی کد نامزد 4912

578- آقای روح اله رضوانی فرزند غلامعلی مشهور به حاج رضوان کد نامزد 4915

579- آقای غلامحسین رضوانی فرزند عبدالرضا مشهور به ندارم کد نامزد 4916

580- آقای محمدرضا رضوانی فرزند علی اکبر کد نامزد 4917

581- خانم مرضیه رضوانی خجسته فرزند رحیم کد نامزد 4918

582- آقای سیدعبداله رضوی فرزند سیدمهدی کد نامزد 4921

583- آقای سیدحسین رضوی پور فرزند سید مهدی مشهور به یاسین کد نامزد 4926

584- خانم سمیه رفیعی فرزند عزت اله کد نامزد 4942

585- آقای علیرضا رمضانی فرزند میرزا آقا مشهور به ذاکر الحسین کد نامزد 4956

586- آقای محمد رمضانی فرزند یداله کد نامزد 4957

587- خانم مرضیه رمضانی فرزند ابوالفضل کد نامزد 4958

588- آقای مهدی رمضانی فرزند محمد رضا کد نامزد 4959

589- آقای محمدرضا رموزی فرزند رضا کد نامزد 4966

590- آقای علی آرش رناسی فرزند اکبر کد نامزد 4967

591- خانم ندا رنج کش مهربان فرزند رضا کد نامزد 4969

592- خانم فاطمه رهبر فرزند علی اکبر کد نامزد 4971

593- آقای محسن رهنما فرزند اکبر کد نامزد 4977

594- آقای علی روتیوندغیاثوند فرزند عباس کد نامزد 4982

595- آقای عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی فرزند رضا مشهور به مسعود روح الامین کد نامزد 4984

596- آقای علی روحانی تبار فرزند هدایت اله کد نامزد 4988

597- خانم زهرا روددهقان فرزند ارسلان کد نامزد 4992

598- آقای محمدرضا روستا فرزند سعداله کد نامزد 4994

599- آقای محمدمهدی روشنکار فرزند عبدالحمید کد نامزد 4998

600- آقای ابوالقاسم رئیسی فرزند محمد مشهور به کد نامزد 5116

601- آقای علی رضا رئیسی فرزند علی محمد کد نامزد 5117

602- آقای مصطفی رئیسی فرزند محمد کد نامزد 5118

603- آقای رضا ریاحی فرزند قاسم کد نامزد 5119

604- آقای محمدعلی ریاضت فرزند محمدصادق کد نامزد 5122

605- آقای سعید زادسر فرزند محمدرضا کد نامزد 5126

606- آقای عیسی زارع پور فرزند اله بخش کد نامزد 5129

607- آقای موسی زارع پور فرزند الله بخش کد نامزد 5141

608- خانم سمانه زارع مجتهدی فرزند حسین کد نامزد 5144

609- آقای محمد زارعی فرزند حیدر کد نامزد 5148

610- خانم نجمه زارعی فرزند احمد کد نامزد 5151

611- آقای محمد زاهدانوری فرزند حسن کد نامزد 5155

612- آقای محمد زراعتکار فرزند احمد کد نامزد 5156

613- آقای سیدیعقوب زراعت کیش فرزند سید کریم کد نامزد 5157

614- آقای پیمان زرگری فرزند بهمن کد نامزد 5159

615- آقای سیدمهدی زری باف فرزند سید علی کد نامزد 5164

616- آقای حمیدرضا زرین فرزند شکرالله کد نامزد 5166

617- آقای محمدحسین زرینه فرزند روح الله کد نامزد 5169

618- خانم سالومه زریه فرزند داریوش کد نامزد 51

منبع : ایسنا

كلمات كليدي : کشورهای وارث تمدن ایرانی ، ایران ، انتخابات ، انتخابات مجلس ، اسامی نامزدها

كد تبليغاتي كمپين
اتحاديه كشورهاي وارث تمدن ايراني


براي حمايت از كمپين كد فوق را در سايت و يا وبلاگ خود كپي نماييد.