كد خبر : ۳۶۰۷۹ | زمان ارسال :‌ ۱۶:۱۹ ۱۳۹۵/۵/۲

دولت و عبور از دام فيش‌ها

افشاي فيشهاي نجومي بعضي از مديران ؛  براي ملتي كه اكثرا با بحرانهاي متعدد اقتصادي ؛ اجتماعي و رفاهي رو به رو هستند ؛  بسيار نگران كننده بود  ؛ آن هم از سوي دولتي كه از روز اول مدعي بزرگ برخورد با فساد مالي و اقتصادي در كشور بود .

هر چند اين خشت كج  در زمان دولت قبل پايه گذاري شد ؛ اما كابينه تدبير مي توانست طي سه سال گذشته نسبت به علاج آن تلاش كند  و  جلوي اين رويه هاي اشتباه را بگیرد.

متاسفانه اين اتفاق توانست تا حدودي موجبات بدبینی و حتي سلب اعتماد عمومي نسبت به دولت را افزايش دهد  ؛ اعتمادي كه قطعا با ارزشترين سرمايه براي هر دولتي بشمار مي آيد .

دولت تدبير براي بازگشت اين اعتماد راه سختي در پي خواهد داشت ؛ راهي كه نتايج آن حتما در انتخابات سال آينده نمود خواهد یافت.

به هر حال به منظور برون رفت از وضعيت فعلي پيشنهاداتي را از این طریق  تقديم دولت مي كنم.

همچنان كه شاهد بوديم در جريان بررسي فيشهاي نجومي كه از سوي مراكز و سازمانهاي نظارتي مختلف صورت گرفت؛   ليست سياهي شامل  چند صد نفره از مديران نجومي بدست آمد ، دولت بايد در گام اول و هر چه سريعتر نسبت به معرفي آنان به ملت ؛ بازگرداندن وجوه بيت المال و نهايتا بركناري و حتي دادگاهي كردن بعضي از آنان ؛ به دليل سو استفاده از موقعيت شغلي اقدام نمايد.

تنها با انجام اين كار و گزارش دهي روزانه عملكردها مي توان اميدوار بود كه اعتماد مردم به تدريج جلب شود و دولت بتواند از اين بحران بزرگ سرافرازانه بيرون بيايد .

نكته ديگر كه طي سه سال گذشته  و پي در پي  از سوي عقلاي چپ و راست اعلام شده و تا حدود زيادي هم مورد بي توجهي دولتمردان قرار داشته ، خداحافظي  با بعضي از مديران معلوم الحال دولت پاك بود كه به همت مماشات دولت تدبير وارد دوازدهمين سال فعاليت خود شده اند ؛ مديراني كه بعضا در پروژه انقلاب مديريتي دولت مهرورز يك شبه ره صد ساله پيمودند  و با تصاحب پستهاي مديريتي و ناكارآمدي  هم دولت قبل را با مشكلات اساسي زمينگير كردند و هم اين دولت را در راه رسيدن به اهدافش با چالشهای جدی مواجه ساخته اند .

مديراني كه اگر با دقت نگاه كنيم رد پاي آنان تا حدودي هم در جريان ايجاد اين رويه هاي غلط و هم در جريان افشاي  فيشهاي نجومي آن هم در سال پاياني دوره  رياست جمهوري کاملا مشهود است .

در خاتمه  هشدار مي دهم كه متاسفانه تداوم مديريت اين دولت در دوره بعد مستلزم عبور سلامت از اين گردنه حساس و خطرناك و همچنین تقویت سریع ارکان رسانه ای دولت است ، پس بسم ا...
حمید نجف