كد خبر : ۳۶۷۱۳ | زمان ارسال :‌ ۸:۲۶ ۱۳۹۶/۲/۲۵

سایت ها و کانالهای خبری اهل تسنن به رنگ بنفش در آمدند


روحانی دراصفهان: آینده ایران را در اختیار فریبکاران نخواهیم گذاشت


تحرک چشمگیر فعالان اقوام و اقلیتهای در صحنه انتخابات آغاز شد/ کانالها و سایتهای مربوط به هموطنان استانهای مرزی همزمان با صدور بیانیه حمایت از روحانی و دیدار بزرگان اهل سنت با جهانگیری به رنگ بنفش در آمدند


امروز کانالها و سایتهای مربوط به هموطنان استانهای مرزی همزمان با اجتماع و دیدار بزرگان اهل سنت با جهانگیری به رنگ بنفش در آمدند