آخرين اخبار
برچسب : آزادگی ایران اسلامی - 10 موردکنگره حزب آزادگی ایران اسلامی به‌ زودی برگزار می‌شود

عیسی کاکویی:
ما یک حزب مستقل با اساسنامه و مرامنامه هستیم و یک سال پیش درخواست مجوز خود را به کمیسیون ماده 10 احزاب فرستادیم و مجوز فعالیت نیز به ما ابلاغ شد.

«حزب آزادگی ایران اسلامی» می آید

 بنا بر تأکید یک منبع موثق، حزب آزادگی ایران اسلامی با «گرایش مستقل» تشکیل شده و هر چند برخی از اعضای آن در شهرداری تهران شاغلند؛ اما به جز عیسی کاکویی، اعضای آن ارتباط سیاسی با شهردار تهران ندارند.