آخرين اخبار
برچسب : استادیوم آزادی - 13 مورد

افشاگری شریعتمداری: روز میتینگ دولت مشایی در محوطه زیر جایگاه بود

چه كسي در محوطه زير جايگاه به انتظار نشسته بود؟! و هنگامي كه برخلاف انتظارتان از مراسم استقبال نشد ترجيح داده شد كه آقاي مشايي آفتابي نشود؟! و سپس به پشنهاد ملک زاده مخفیانه خارج شد و به مزار عسل بدیعی رفت.

شکست سهمگین دولت در «نمایش استادیوم آزادی»

برغم تمام برنامه ریزی ها و هزینه های میلیاردی و آوردن نیرو از سراسر کشور برای نمایش قدرت 100 هزار نفری کمتر از یک سوم این رقم را توانستند جمع کنند؛به همین دلیل بود که احمدی نژاد ترجیح داد این مراسم جنجالی را انتخاباتی نکند و با توجه به اطلاعاتی که از تعداد اندک جمعیت به نهاد ریاست جمهوری رسیده بود، قرار شد مشایی هم نیاید. اوضاع استادیوم، اصلاً برای بهره برداری تبلیغاتی و حتی گفتن "زنده باد بهار" نیز مساعد نبود، آن هم در میان جمعیتی که چون وقت ناهارشان دیر شده بود ، به جای " زنده باد «بهار» " ، شعار "ما «ناهار» می خواهیم یالّا" سر می دادند.

كدام را باور كنيم؟

مهدي مال‌مير


احمدی نژاد: امسال سال حماسه های پی در پی برای ایران است

  احمدی نژاد در سخنرانی خود هیچ نامی از اسفندیار رحیم مشایی به زبان نیاورد و همچنین در شعارهای خود از گفتن زنده باد بهار پرهیز کرد/ ثبت 140 میلیون نفر سفر در کشور در نوروز یک رکورد تاریخی است و آب پاکی را بر روی دست بدخواهان ریخت.جزئیات نخستین میتینگ انتخاباتی مشایی در استادیوم ١٠٠ هزار نفری آزادی!

طی هفته های اخیر، تلاش های بی سابقه ای برای پرکردن استادیوم 100 هزار نفری آزادی آغاز شده است و حتی شنیده شده که به هر یک از افرادی که در این مراسم حضور یابد، «کمک مالی» می شود!..احمدی نژاد و مشایی در این سخنرانی، مانند گذشته ضمن تکرار شعار «زنده باد بهار» به تمجیدهای اغراق آمیز از یکدیگر و بیان سخنان تکراری در مورد «هویت ایرانی» خواهند پرداخت،