آخرين اخبار
برچسب : استان فارس - 20 مورد


مازیار منصوری

كانديداي شوراي شهر
استان : فارس
شهر : شیراز
شعار انتخاباتی: عزم ما می شکافد اقیانوس را...

حسین صفایی

كانديداي شوراي شهر
استان: فارس
شهر: لامرد
شعار انتخاباتی: گام چهارم... پیشرفت در سایه باور به قانون و تخصص

سیدمرتضی جعفری

كانديداي شوراي شهر
استان : فارس
شهر : شیراز


عبدالکریم صیادی نژاد

كانديداي شوراي شهر
استان : فارس
شهر : جهرم
شعار انتخاباتي : تدبیر ، برنامه ریزی و توسعه پایدار

سیدمحمدمحسن موسوی نژاد

كانديداي شوراي شهر
استان : فارس
شهر : شیراز

امیراسدالله ذوالمجد حقیقی

كانديداي شوراي شهر
استان : فارس
شهر : شیراز

علي حدائق

كانديداي شوراي شهر
استان : فارس
شهر : شيراز
شعار انتخاباتي : خدمتگذار

نواب قائدي

كانديداي شوراي شهر
استان : فارس
شهر : شيراز
شعار انتخاباتي: من شما را به يك قيام مقدس دعوت مي كنم قيام براي آباداني شهرمان شيراز

علی حدائق

كانديداي شوراي شهر
استان: فارس
شهر: شیراز

بهمنش پارسا

كانديداي شوراي شهر
استان : فارس
شهر : شیراز