آخرين اخبار
برچسب : جریان دولت - 4 موردجریان‌های سیاسی معتقد به نظام در انتخابات حضور یابند

آنچه در مورد پیروزی نامزد جریان دولت در صورت عدم حضور اصلاح طلبان در انتخابات گفته می‌شود مواضع چهره‌ها و گروه‌های سیاسی است و من در جریان ریز این مسائل قرار ندارم.
سید محمود دعایی گفت:حضور همه جریان‌های سیاسی معتقد به نظام در انتخابات ریاست جمهوری ضروری است.