آخرين اخبار
برچسب : حزب کارگزاران سازندگی - 23 مورد

نقش تشکل های شبه حزبی در انتخابات مجلس


پیش بینی رویکرد جامعه درباره انتخاب نمایندگان مجلس دهم، به سمت جریان سیاسی نئو کارگزارن که در پوشش «اعتدال» رخ نمایان کرده است، کمی غیر واقعی و بعید به نظر می رسد.