آخرين اخبار
برچسب : رفع تحریمها - 2 مورد

می توانستیم با تدبیر بسیاری از تحریم ها را بر کشور تحمیل نکنیم /نباید کارهای بزرگ را به دست آدم‌های کوچک سپرد

 انتیران: مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بين الملل گفت: تلاش می کنیم با ایجاد همبستگی بین اصول گرایان در مقابل فتنه و انحراف بایستیم.