آخرين اخبار
برچسب : سفرهای انتخاباتی - 66 موردمخالف سفرهای انتخاباتی در استانها برای جمع آوری رای هستم

اگر با سفرهای استانی تورم و اشتغال حل می‌شود من نیز به سفرهای استانی خواهم رفت/ما با آمریکا مذاکره نمی‌کنیم.