آخرين اخبار
برچسب : عیسی کاکویی - 11 مورد

شهرت داشتن برای اداره و رسیدگی مشکلات شهر کافی نیست

متاسفانه برخی اوقات شاهد شیوه  "توقف نسلی" هستیم که بنده به شدت با این موضوع مخالف هستم و معتقدم باید در مقابله با توقف نسلی   ما باید  "جریان نسلی" را ایجاد کنیم. ما نباید  "جوان پذیر  پیرگریز باشیم" و  همچنین نباید "پیرپذیر جوان گریز" باشیم.
کنگره حزب آزادگی ایران اسلامی به‌ زودی برگزار می‌شود

عیسی کاکویی:
ما یک حزب مستقل با اساسنامه و مرامنامه هستیم و یک سال پیش درخواست مجوز خود را به کمیسیون ماده 10 احزاب فرستادیم و مجوز فعالیت نیز به ما ابلاغ شد.

«حزب آزادگی ایران اسلامی» می آید

 بنا بر تأکید یک منبع موثق، حزب آزادگی ایران اسلامی با «گرایش مستقل» تشکیل شده و هر چند برخی از اعضای آن در شهرداری تهران شاغلند؛ اما به جز عیسی کاکویی، اعضای آن ارتباط سیاسی با شهردار تهران ندارند.