آخرين اخبار
برچسب : غلامرضا تیزفهم فرد - 3 مورد


غلامرضا تیزفهم فرد

كانديداي شوراي شهر
استان : تهران
شهر : تهران
شعار انتخاباتي: تحقق آرزوهای شهروندی با شورای شهر کارآمد قانونمداری + قانونمندی