آخرين اخبار
برچسب : مالیات - 3 مورد

غرضی: گشت ارشاد جزئی از تورم است/ دولت های خاتمی و احمدی نژاد کتک خوردند

وی افزود: الان دولت چند برابر دارایش اسکناس چاپ می کند و به مردم می دهد. وضع اقتصاد ملت بد نیست ولی وضع اقتصاد دولت بد است و این ناشی از مدیریت غلط دولتهاست دولت من به جای خدمتگزاری پاسخگوی مردم است. گشت ارشاد جزء تورم است، چون عده ایی خلاف می کنند و به عده ایی دیگر پول بدهیم تا جلوی خلاف را بگیرند.دعوا اکنون بر سر هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد نیست دعوا سر لحاف ملانصرالدین است 1200 میلیارد دلار پول از این کشور رفته و دارند می برند. غضنفر را بچسبید.