آخرين اخبار
برچسب : مذاکرات - 8 مورد

درسی از برجام در آستانه انتخابات

یکی از ویژگی‌های آمریکا در مذاکرات هسته‌ای این بود که همه کشورها در صحنه‌ بین‌المللی و همچنین افکار عمومی، پذیرفته‌ بودند «کنگره» نهاد مستقلی است که از هیچ مرجع مافوقی دستور نمی‌گیرد؛ در نتیجه - هرچند در حقوق بین‌الملل کشورها در کلیت خود مورد خطاب قرار می‌گیرند و از لحاظ نظری، کنگره نیز مشمول تعهدات دولت آمریکا می‌شود - اما واقع‌بینی حکم می‌کرد که در طول مذاکرات، استقلال کنگره و خصلت فرمان‌ناپذیری آن همواره توسط ایران و سایر کشورهای ١+٥ مدنظر قرار گرفته شود؛


اگر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران مشخص بودند مذاکره آسان تر می شد

این دیپلمات غربی در ادامه با اشاره به اینکه مبارزه درونی قدرت در ایران آغاز شده است افزود که این مبارزه بر گفتگوهای هسته ای ایران با 1+5 تاثیر می گذارد.