آخرين اخبار
برچسب : مرخصی - 9 مورد


احمدی‌نژاد دوباره به مرخصی می‌رود؟

ه گزارش مهر، بعد از پایان مهلت ده روزه  بررسی صلاحیت ها، بسیاری از نامزدهای رد صلاحیت شده همچنانکه پیش تر گفته بودند تمکین به قانون و احترام به نظر شورای نگهبان را به عنوان مسلک سیاسی خود برگزیدند، تنها نامزدی که اعلام کرد نظر شورای نگهبان را ظلم به خود می داند اسفندیار رحیم مشایی بود.