آخرين اخبار
برچسب : مسعود زریبافان - 2 مورد

برای پیروزی، جریان سنتی اصولگرا مثل سال 84 نباید دخالت کند

دبیر کل جبهه یاران انقلاب اسلامی:
باید اجازه دهیم چهره هایی که می توانند رای روحانی را پایین بیاورند، وارد انتخابات شوند.
احمدی نژاد اشتباه کرد که در 92 از کسی حمایت نکرد؛ بخشی از سبد رأیش به سوی روحانی رفت