آخرين اخبار
برچسب : مهرعلیزاده - 9 مورد

تشنج در جلسه سخنرانی کواکبیان


با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری حاشیه های نامزدهای انتخابات افزایش می یابد، در کنار آن سخنان بی سابقه نیز مطرح می شود.


خاتمی و اصلاح طلبان در مورد حضور من به اجماع رسیده‌اند

کاندیدای احتمالی انتخابات:
» آقای خاتمی در مورد کاندیدای انتخابات بر روی سه نفر به اجماع رسیده که به احتمال زیاد فرد مورد نظر من هستم.
» مهمترین عامل برای انتخاب کاندیدای نهایی اصلاح طلبان وجود داشتن زمینه رای آوری برای آنان است.