آخرين اخبار
برچسب : موسی الرضا متولی - 1 مورد

موسی الرضا متولی

كانديداي مجلس
استان : خراسان رضوی
شهر : سبزوار
شعار انتخاباتي : جامعه برای پیشرفت اقتصاد اجتماعی