آخرين اخبار
برچسب : نتیجه انتخابات - 12 مورد


اعلام نتیجه نهایی انتخابات شورای شهر تهران

با توجه به برگزاری انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ 96/2/29 نتایج شمارش آرای نامزدهای انتخابات شورای اسلامی این تهران، به ترتیب دارندگان بیشترین رای اعلام شد.

اعلام نتایج نهایی خبرگان استان تهران

» انتخابات مجلس خبرگان در تهران، شاهد شدیدترین رقابت میان دو لیست اصلی یعنی لیست جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و لیست خبرگان مردم بود
» پیروزی لیست هاشمی؛ روحانی سوم و جنتی 16 شدند؛ و آیت الله یزدی و مصباح رأی نیاوردند