آخرين اخبار
برچسب : هیات اجرایی - 14 مورد


سیدصولت مرتضوی «دبیر هیات اجرایی مرکزی انتخابات» و «ستاد انتخابات کشور» شد

در اولین جلسه هیات مرکزی نظارت بر انتخابات که صبح امروز در ساختمان وزارت کشور برگزار شد به پیشنهاد و تأئید هیأت اجرایی مرکزی انتخابات «سید صولت مرتضوی» به عنوان دبیر این هیات و «مرتضی بختیاری» به عنوان نائب‌رئیس هیأت مرکزی منصوب شدند.

سیدصولت مرتضوی دبیر ستاد انتخابات کشور شد

در این جلسه بنا به پیشنهاد وزیر کشور و تایید هیات اجرایی مرکزی انتخابات، سیدصولت مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور به عنوان دبیر ستاد انتخابات کشور انتخاب گردید.