آخرين اخبار
برچسب : ویژگی های رئیس جمهور مطلوب - 1 مورد

انتخابات در وقت مقرر انجام خواهد گرفت

رهبر انقلاب ویژگی های رئیس جمهور مطلوب را بیان کردند:
» "دارا بودن روحیه مقاوم، برخورداری از تدبیر، روزمره فكر نكردن در مسائل اقتصادی، توجه به سیاستهای اقتصاد مقاومتی، تكیه كردن بر نظرات كارشناسی، تهذیب اخلاقی و نپرداختن به حواشی" از جمله خصوصیات رییس جمهور مطلوب است.
» در برنامه‌ریزی ها به معیشت طبقه ضعیف توجه شود.