آخرين اخبار
برچسب : کاندیداها - 22 موردکاندیداها درباره جریان انحرافی چه می‌گویند/ از رد صلاحیت مشایی تا تکذیب انحراف در دولت

اظهارنظر پیرامون اقدامات و سخنان اسفندیار رحیم مشایی و جریان منسوب به وی که در ادبیات سیاسی امروز ایران به عنوان " جریان انحرافی" از آن یاد می شود در میان کاندیداهای این دوره از انتخابت ریاست جمهوری به یکی از مباحث مهم انتخاباتی تبدیل شده است.


قانون انتخابات برای مریخ نوشته می‌شود؟

یکی از اصلی‌ترین نقاط آسیب‌زا و اشکال‌آفرین در جامعه ما، مشکلاتی است که درباره قانون، قانون‌مندی، قانون‌گرایی و مواردی از این دست وجود دارد. هزاران مشکل و آسیب عمده و جزئی وجود دارد که برای رسیدن به جامعه‌ای قانون‌مند باید به همه آنها توجه کرد. اما یکی از مسائل امروز ما، قانون انتخابات ریاست جمهوری است. قانونی که ملاک و منشأ عمل شورای نگهبان، وزارت کشور، هیئت نظارت، هیئت اجرایی، کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری و حتی مردم و رأی دهندگان است.  انتیران:یکی از اصلی‌ترین نقاط آسیب‌زا و اشکال‌آفرین در جامعه ما، مشکلاتی است که درباره قانون، قانون‌مندی، قانون‌گرایی و مواردی از این دست وجود داردآیا ۲۰...