آخرين اخبار
برچسب : کشورهای وارث تمدن ایرانی ـ ایران ـ انتخابات - 2 مورد

در سال 1400 یا دانشگاه هستم یا منزل

من یک بار در تلویزیون هم گفتم که می‌خواهید برویم محضر و امضا کنم و الان در برابر همه جهان اعلام می‌کنم آن کار را بلد نیستم.