آخرين اخبار
برچسب : کلهر - 2 مورد

نصرالله احمدی کلهرودی

كانديداي شوراي شهر
استان : اصفهان
شهر : اصفهان
شعار انتخاباتی: تحقق عدالت با قانون و نظارت