آخرين اخبار
برچسب : کنگره - 21 موردکنگره حزب آزادگی ایران اسلامی به‌ زودی برگزار می‌شود

عیسی کاکویی:
ما یک حزب مستقل با اساسنامه و مرامنامه هستیم و یک سال پیش درخواست مجوز خود را به کمیسیون ماده 10 احزاب فرستادیم و مجوز فعالیت نیز به ما ابلاغ شد.