آخرين اخبار
برچسب : حسن روحانی - 20 مورد
















حمله دوباره کیهان به حسن روحانی


کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: رئیس ستاد انتخاباتی آقای دکتر حسن روحانی در واکنش به خبر ویژه کیهان 8/ 3/ 92 با عنوان «از کدام افتخار سخن می‌گوئید؟!» جوابیه‌ای فرستاده‌اند که فقط بخشی از آن به خبر ویژه کیهان مربوط است و بخش‌های دیگر، اگرچه شامل موضوعاتی است که کیهان انگیزه فراوانی برای بحث درباره آن دارد ولی در شرایط کنونی از پرداختن به آن، اجتناب می‌کند.