آخرين اخبار
برچسب : قانون انتخابات - 8 مورد
دفتر احمدی‌نژاد: احمدی‌نژاد مجرم نیست!

آنچه كه در قانون انتخابات جرم شناخته شده است حمايت مقامات اجرايي و نظارتي دخيل در امر انتخابات و در زمان رسمي تبليغات است. رياست جمهور جزء مقامات اجرايي كه مستقيما در انتخابات مداخله دارند محسوب نمي شوند.

قانون انتخابات برای مریخ نوشته می‌شود؟

یکی از اصلی‌ترین نقاط آسیب‌زا و اشکال‌آفرین در جامعه ما، مشکلاتی است که درباره قانون، قانون‌مندی، قانون‌گرایی و مواردی از این دست وجود دارد. هزاران مشکل و آسیب عمده و جزئی وجود دارد که برای رسیدن به جامعه‌ای قانون‌مند باید به همه آنها توجه کرد. اما یکی از مسائل امروز ما، قانون انتخابات ریاست جمهوری است. قانونی که ملاک و منشأ عمل شورای نگهبان، وزارت کشور، هیئت نظارت، هیئت اجرایی، کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری و حتی مردم و رأی دهندگان است.  انتیران:یکی از اصلی‌ترین نقاط آسیب‌زا و اشکال‌آفرین در جامعه ما، مشکلاتی است که درباره قانون، قانون‌مندی، قانون‌گرایی و مواردی از این دست وجود داردآیا ۲۰...