آخرين اخبار
برچسب : میر سلیم - 1 مورد

رفتارشناسی حزب مؤتلفه در معرفی رسمی مصطفی میرسلیم

این معرفی را می توان به این معنی هم دانست که ائتلاف واحد اصول گرایان اتفاق نخواهد افتاد و احتمالا با چند نامزد به صحنه می آیند تا انتخابات به مرحله دوم بکشد و در صورت تحقق طبعا ائتلاف کنند.