تعرفه تبليغات
 » نمايش اطلاعات كانديداهاي شوراي شهر در كنار صفحات تا زمان انتخابات ۵۰،۰۰۰ تومان
 » تبليغات عادي به صورت بنر در ابعاد ۱۲۰x۱۲۰ در كنار سايت ماهانه ۸۰،۰۰۰ تومان
 » تبليغات عادي به صورت بنر در ابعاد ۲۴۰x۱۲۰ در كنار سايت ماهانه ۱۵۰،۰۰۰ تومان
 » تبليغات ويژه در بالاي صفحه اصلي تا زمان قانوني تبليغات انتخابات ۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان


سايت انتيران با بازديد بيش از يكصدهزار بازديد در روز در زمان انتخابات، محل مناسبي براي تبليغات كانديدهاي محترم و كليه تبليغ دهندگان مي باشد.
در صورت تمايل به تبليغ در سايت انتيران، از فرم زير استفاده كنيد.فرم درخواست
 » نام
 » ایمیل
 » تلفن تماس
 » لينك تبليغ
 » مبلغ واريزي
 » تاريخ واريز
 » شماره رسيد يا پيگيري
 » فايل بنر
 » توضيحات  
» كد امنيتي كد مقابل را وارد كنيد