آخرين اخبار
منبع : خبرگزاری فارس - 45 مورد
مجید گروسی برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام کاندیداتوری کرد

مجید گروسی، دبیرکل جبهه جوانان ایران امروز با صدور نامه ای و با شعار آزادی، نان و فرهنگ رسماً کاندیداتوری خود را در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد.مجید گروسی، دبیرکل جبهه جوانان ایران امروز با انتشار نامه ای رسماً کاندیداتوری خود را برای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد.خلیلیان، یکی دیگر از دولتمردانی که داوطلب ریاست جمهوری شد

صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی برای ثبت‌نام در خیل کاندیداهای ریاست جمهوری وارد وزارت کشور شد.