آخرين اخبار
منبع : خبرگزاری فارس - 1393 مورد

كانديداها مي‌توانند در تمامي شعب اخذ رأي نماينده داشته باشند

دانشجو: در بخش ديگري از فرايند نظارت در عرصه انتخابات نمايندگان كانديداها در كنار عوامل اجرايي در تمامي حوزه‌هاي انتخاباتي مي‌توانند حاضر باشند.اطلاعيه شماره 3 هيئت نظارت بر انتخابات

هيچ مجموعه‌اي حق دخالت در نظارت بر انتخابات را ندارد