كد خبر : ۳۷۶۷۷ | زمان ارسال :‌ ۸:۱۴ ۱۴۰۰/۲/۱

وظیفه ملی ظریف در آستانه انتخابات 1400

شهاب الدین حائری شیرازی در یادداشتی تلگرامی نوشت:

«یأس و نومیدی از تغییر اوضاع نابسامان فعلی اغلب مردم را متمایل به عدم مشارکت نموده است. غافل از اینکه عدم مشارکت فقط صحنه را برای بدتر شدن اوضاع باز مینماید .

از طرف دیگر تنها راه بهبود وضع فعلی تغییر نگاه حاکمیت به مسائل بین المللی و تنش زدائی است .

اما تغییر نگاه حاکمیت نیز نیازمند رئیس جمهوریست که تخصص ویژه ای در مذاکره داشته باشد تا با پشتوانه قوی مردم بتواند با گفتگو، نگاه اصحاب قدرت را به مسائل جهانی تغییر دهد.

این بدان معنا نیست که لایه های قدرت وحاکمیت به مشکلات ناشی از انزوای بین المللی و تحریم واقف نیست اما چاره ای جز گفتگو برای بهبود اوضاع فعلی متصور نیست.

رأی بالای دکتر ظریف در زمانه فعلی که تقریبا همه به صورت نسبی به ضرورت حل و فصل منازعات بین المللی پی برده اند ، پیام روشنی، هم برای اصحاب قدرت داخل وهم برای طرف های خارجی دارد که امید می‌رود به بهبود اوضاع کمک نماید.

از طرف دیگر احتمال رد صلاحیت ظریف نیز بسیار ضعیف است زیرا رد صلاحیت وی ناخواسته موج عاطفی  تحریم انتخابات را براه خواهد انداخت که در وضع فعلی به هیچوجه مورد نظر حاکمان نخواهد بود چرا که مشروعیت مردمی نظام را در عرصه داخلی وخارجی با مشکل جدی مواجه خواهد نمود .

با توجه به آنچه گذشت  وضع فعلی، وظیفه ملی وعقلی وشرعی مهمی را بدوش مرد مذاکرات سخت گذارده است.

به نظر نگارنده به میدان آمدن دکتر ظریف علی رغم همه ناامیدی ها، حرکت وموجی تاریخ ساز را در مردم ایجاد نموده و آینده روشنی را برای ایران رغم خواهد زد. انشاالله».