كد خبر : ۳۷۸۰۷ | زمان ارسال :‌ ۱۰:۳۰ ۱۴۰۰/۲/۹

ورود تاجزاده به انتخابات، فرار رو به جلو اصلاح طلبان است

حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی درباره ورود تاجزاده به انتخابات گفت: جامعه اصلاً برای امثال آقای تاجزاده اهمیت قائل نیست چون حرف ها و موضع گیری های ایشان تکراری است و کسی هم اهمیتی به نظرات ایشان نمی دهد. بنابراین، هدف اصلی این است که عدم رای دادن مردم به خود را توجیه کنند و بگویند نامزدی نداشتیم که مردم بدان رای دهند و به این وسیله فقدان سرمایه اجتماعی خود را در افکار عمومی توجیح کنند

هرچه به 28 خردادماه نزدیک می شویم عرصه انتخابات داغتر می شود و چهره هایی جدیدی وارد کارزار انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری می شوند . چهره های که ورودشان علامت سوال هایی را برای برخی ایجاد می کند . طی روزهای اخیر مصطفی تاج زاده یکی از مجرمین فتنه 88 با اعلام رسمی کاندیداتوری خود رسما وارد عرصه انتخابات شد. در خصوص اهداف حضور تاج زاده در انتخابات گفتگویی با حمیدرصا ترقی ترتیب داده ایم.

عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی، در گفت و گو با راهبرد معاصر، درباره ورود مصطفی تاجزاده، معاون وزیر کشور دولت اصلاحات به عرصه انتخابات گفت: آقای تاجزاده با علم به این که می داند با توجه به سوابق و پرونده ای که دارد رد صلاحیت می شود بیشتر به نظر می رسد این هدف را دارد که جریان تندروی اصلاحات بهانه ای برای عدم حضور در انتخابات پیدا کند و با این بهانه که نامزد مورد نظر ما ردصلاحیت شده است و بخواهند در انتخابات شرکت نکنند همچنین عدم مشارکت و یا کاهش مشارکت مردم را به دلیل این امر قرار دهند و روی موج این مسئله برای زیرسوال بردن کسی که در آینده انتخاب می شود، سوار شوند. بنابراین، هدف اصلی این است که عدم رای دادن مردم به خود را توجیه کنند و بگویند نامزدی نداشتیم که مردم بدان رای دهند و به این وسیله فقدان سرمایه اجتماعی خود را در افکار عمومی توجیح کنند.

وی ادامه داد: بنای اینها بر این نیست که رای بیاورند یا تائید شوند. اصل هدف امر دیگری است. آن هدف هم به طور طبیعی وقتی شورای نگهبان ورود کند که به طور طبیعی و بر طبق قانون باید رد کند، آنها به اهداف خود می رسند که عدم اقبال مردم به سمت اصلاح طلبان به این دلیل توجیح کنند و بگویند چون نامزد اصلاح طلب نداشتیم مردم به طرف مقابل رای دادند.

او در خصوص اهداف حضور تاج زاده در انتخابات پاسخ داد: از ابتدا در همه انتخابات ها این چنین بود که به تعبیر "دیگی که برای ما نمی چوشد برای هیچ کس نمی خواهیم بجوشد" و این سیاست را دنبال می کنند که هر وقت نتیجه انتخابات به نفع آنها نیست و یا نامزد آنها امکان موفقیت ندارد، چند نفر از افرادی که می دانند ردصلاحیت می شوند را مطرح می کنند تا ثبت نام کنند و بعد که رد صلاحیت شدند می گویند ما نامزدی نداشتیم که مردم به ما رای بدهند.

ترقی با اشاره به واکنش جامعه افزود: اصلاح طلبان با این اقدام می خواهند فرار رو به جلو داشته باشند. جامعه اصلاً برای امثال آقای تاجزاده اهمیت قائل نیست چون حرف ها و موضع گیری های ایشان تکراری است و کسی هم اهمیتی به نظرات ایشان نمی دهد چون هیچ مبنایی مواضعی در صحبت های وجود ندارد. فقط یک آدم پرخاشگر ساختارشکنی است که برای جریان اصلاحات هم زحمت درست کرده تا این که راه را برای ماندن آنها در قدرت هموار کند.

همچنین عضو حزب موتلفه درباره حضور کرباسچی نیز اشاره کرد: به نظر می رسد طیف نزدیک به ایشان دنبال این هستند که از حزب کارگزاران یک نازکد اختصاصی را معرفی کنند که البته توانایی ورود به صحنه را داشته باشد. لذا چند نفری را مطرح می کنند که ببینند آیا سابقه امنیتی و سیاسی که داشتند هنوز هم مورد توجه شورای نگهبان هست یا برطرف شده است. اصلاح طلبان می خواهند سه نامزد داشته باشند یعنی یک نامزد جریان تندروی اصلاحات و یک نامزد جریان اعتدال و یک نامزد هم از جریان کارگزاران که مبانی آن با آنها نسبت به نظام متفاوت است. بنابراین، آنها سعی می کنند یک نامزد مستقلی را از طرف خود مطرح کنند که شاید با آنها به توافق نرسند و بتوانند همچنان در رقابت حضور داشته باشند.