آخرين اخبار
برچسب : اتحادیه کشورهای وارث تمدن ایرانی - 19 مورد
همه کسانی که ایران و فرهنگ بی مانند آن را دوست می دارند، با اندیشه هم گرایی کشورهای وارث تمدن ایرانی، همراه می شوند

عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی:
ــ کم قومی به اندازه ایرانیان در تمدن جهان سهم داشته است.
ــ من بسیار دلم می خواهد که کشورهای ما، با در نظر داشت هم تباری و همجوار و همزبانی و هم خونی، همگرایی خوبی داشته باشند؛ و این کار را ایران باید پیگیری کند و بقیه کشورها هم باید آماده همکاری باشند.

کمپین تشکیل اتحادیه کشورهای وراث تمدن ایرانی به 300 امضا رسید

پیشنهاد تشکیل اتحادیه منطقه ای میان ایران و ده کشور دیگر وارث تمدن ایرانی، اولین بار در سال 1382، همزمان با درخواست ایران برای عضویت ناظر در اتحادیه عرب مطرح شده و از آن زمان، علایق طیف خاصی از هموطنان ایران دوست را نمایندگی می کند

امضاهای کمپین حمایت از «اتحادیه کشورهای وارث تمدن ایرانی» به 110 نفر رسید

» این بار، کمپینی با نام حمایت از «اتحادیه کشورهای وارث تمدن ایرانی» به عنوان اولین کمپین برنامه محور در انتخابات ریاست جمهوری در سایت انتخابات ایران - انتیران فعال شد.
» در این کمپین برنامه از بطن جامعه به صورت یک خواسته و مطالبه به عموم کاندیداهای انتخاباتی عرضه می شود. کمپینی که در آن نقش برنامه و تفکر عده ای از شهروندان با هر امضا پررنگ تر می شود تا جایی که به کانون توجه کاندیداها تبدیل شود.