آخرين اخبار
برچسب : انتخابات1400 - 14 مورد
مرغ عزا و عروسی این بار برای انتخابات / رمزگشایی از یک پروژه علیه دولت

مقایسه مولفه‌های اقتصادی نسبت به نوروز۹۹ نشان می دهد، در یکسال گذشته شاهد تغییر شگرفی در وخامت مولفه های اقتصادی نبودیم اما در رسانه های در اختیار جریان رقیب دولت چنین القا می شود که کشور در شرایط قطحی و کمبود کالا قرار دارد. این سیگنالهای منفی که خنثی کننده اقدامات عملی دولت برای کنترل بازار است، در حقیقت عید۱۴۰۰ را تحت تاثیر انتخابات۱۴۰۰ قرار داده است.
توضیحات رئیس ستاد انتخابات کشور در خصوص نحوه و چگونگی ثبت نام داوطلبان انتخابات ۱۴۰۰

جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور با حضور در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر به تشریح جزئیات متنوع فرایند برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ پرداخت.