آخرين اخبار
برچسب : دموکراسی - 5 مورد

قبیله گرایی جدید محصول دموکراسی تک بعدی

انتخابات با پوسترهایش نزدیک می‌شود و احتمالا طرح‌ها زده شده و دیوارها هم خرناسی می‌کشند و سینه‌ای صاف می‌کنند برای استقبال از آن‌ها. تابلوهای کوچک شهرداری هم فایده‌ای نخواهد داشت و این در و دیوار از کارت‌های ریز و درشت و تصاویر رنگی و سیاه سفید آکنده خواهد شد. رفته رفته از همین در و دیوار ساده خانه‌های مردم، قدرتی ایجاد خواهد شد و در مجلس خواهد نشست و بر آن‌ها سیطره خواهد یافت و به آن خواهیم گفت «دموکراسی». ولی نام دموکراسی یا حضور مردم در صحنه قدرت، بسیار ارزنده‌تر از این شئون و رقابت‌های تبلیغاتی است.